Chúng tôi đưa ra các tư vấn pháp lý phức tạp và toàn diện trong các lĩnh vực luật cụ thể sau:

-          Hợp đồng mua bán và vận chuyển;

-          Hợp đồng mua bán và đại lý;

-          Vận chuyển, chuyển tiếp;

-          Tiếp thị, tiếp thị trực tiếp;

-          Hợp đồng làm việc (xây dựng-lắp đặt);

-          Bảo hành, bảo đảm;

-          Lừa dối khách hàng, vi phạm các thông lệ thị trường công bằng và các hậu quả của nó;

-          Đăng ký hoặc xóa đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này;

-          Tranh chấp tên miền .

 

Trong nhiều năm liền, chúng tôi đã cung cấp các trợ giúp pháp lý cho bộ phận giao dịch của một ngân hàng của Hung trong việc mua và bán các bất động sản.