Dựa trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật hình sự, các đồng nghiệp của chúng tôi đại diện cho các bị đơn và nạn nhân từ giai đoạn điều tra đến khi tòa hình sự ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi cũng đã thắng những vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại đối với Nhà nước Hungary do các nguyên đơn là những người bị cáo buộc sai là bị đơn hình sự nhưng sau đó được chứng minh là vô tội.

 

Năm 2010 chúng tôi đã tham gia chương trình PenalNet quốc tế và trở thành thành viên của Hiệp hội Luật sư hình sự quốc tế. 

 

Đối với các tội nhẹ, chúng tôi cung cấp các bảo đảm về mặt thủ tục bằng cách đại diện pháp lý cho các cá nhân bị buộc tội đối với các vi phạm nhỏ. Bằng cách này, mục đích của chúng tôi là hậu quả pháp lý được áp dụng sẽ không nặng nề bằng lỗi vi phạm thực tế. Trong các trình tự tố tụng như thế này, điều quan trọng trước tiên là tránh được hoặc giảm nhẹ các hình phạt có những ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống của thân chủ. (Ví dụ: tránh việc rút bằng lái khi vi phạm luật lệ giao thông.)