Đa phần trong các vụ án kinh tế, chúng tôi gặp và chia sẻ thái độ mong muốn được dùng các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (trọng tài, hoà giải…) thay cho thủ tục tố tụng toà án với các nhược điểm: lâu dài, tốn kém, khó đoán trước kết qủa và vì thế trở nên rủi ro. Do đó, trong quá trình làm việc, chúng tôi đặc biệt lưu ý tới việc sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài toà bên cạnh, hoặc thậm chí thay thế cho, tố tụng toà án.