Chủ sở hữu trang web: Văn phòng Luật AMBRUS và Văn phòng Luật DUKKON 


Thiết kế: AWESOME


Phát triển: Exerin Kft. (web: http://exerin.hu)


Bản quyền: Nghiêm cấm sử dụng nội dung của trang webnàymà không có sự cho phép của chúng tôi. Trang web là nơi cung cấp thông tin một cách độc quyền cho những người quan tâm tới hoạt động của các văn phòng luật chúng tôi.