Các lĩnh vực hoạt động: luật hình sự, luật gia đình, luật bất động sản, bồi thường / bảo hiểm, quản lý nợ, luật giao thông, tranh tụng, các vụ việc về tội tiểu hình, và các vụ việc về nhãn hiệu hàng hoá.


E-mail: drambrusp@upcmail.hu 

Tel: + 36-1-708-5810