Các lĩnh vực hoạt động: luật gia đình,  luật bất động sản, luật hành chính, luật doanh nghiệp, các vụ việc về tội tiểu hình.


E-mail: szaboz3@upcmail.hu
Tel:    + 36-1-708-5810