A merőben eltérő háttérrel és szakmai előélettel indult dr. Ambrus Péter és Dr. Dukkon Zsolt ügyvédek a különbözőségek adta előnyöket maximálisan kihasználva olyan hatékony, a legmodernebb technológiát is alkalmazó együttműködési formát alakítottak ki, amelyben a jogkereső közönség részére egyszerre, egy helyen válik elérhetővé a jogi szolgáltatások széles köre a büntető gazdasági jogtól a polgári jog és a közigazgatási jog különböző részterületeit is magában foglaló széles skálán.

 

Az ügyvédi irodák fő tevékenységi körei: Adatvédelem, Büntetőjog, Családjog, Ingatlanjog, Kártérítés/Biztosítás, Kereskedelmi jog, Közigazgatási jog, Közlekedési jog, Munkajog, Peres ügyek, Társasági jog

 

A két iroda egymásra találása - az ügyfelek hatékony kiszolgálásának igényén túl - mindenekelőtt egy közösen vallott, vállalt szemlélet eredménye:

 

Problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket - ügyfélbarát módon, hatékonyan és gyorsan.