A tényleges károkozó személyén kívül praxisunk túlnyomó részében valamely biztosítótársasággal szemben érvényesítjük károsult ügyfeleink igényeit. E körben már jelentősek a szerződésen alapuló kártérítési követelések is, amelyek a biztosítási jogviszonyok számos fajtáját ölelik fel. Ezek elsősorban közúti gépjárművekre kötött felelősségi-, vagy casco biztosítások; de jelentősek e körben az ingatlanokra vagy más jelentős vagyoni értékre kötött vagyonbiztosítások; illetve az élet-, és balesetbiztosítási szerződések is, továbbá ide sorolhatóak a különböző szakmai felelősség-biztosítási szerződésekkel fedezett kockázatokból eredő követelések érvényesítése is, amelyek közül külön említést érdemelnek az orvosi műhibák).

 

Amennyiben a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése ellenére tagadja meg szerződésből fakadó kötelezettségeit, ügyvédi irodáink segítséget nyújtanak, hogy az ügyfél minimális utánajárással juthasson a lehető leggyorsabban az őt szerződés szerint megillető pénzösszeghez vagy egyéb szolgáltatáshoz.

 

Célunk a biztosítókkal folytatott tárgyalások során is elsősorban a békés, peren kívüli megegyezés, de végső esetben és szükség szerint ügyfeleink jogos igényeit bírósági úton érvényesítjük.