Ingatlanok tulajdonjogának különböző jogcímeken történő átruházásán (ajándékozási, tartási, életjáradéki szerződéseken, öröklési szerződéseken) túlmenően behatóan foglalkozunk még bérleti szerződésekkel, hitel, kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanok jogi státuszának értékelésével, jogi szempontú fedezeti kockázatelemzéssel, továbbá ehhez kapcsolódóan kölcsön- és jelzálogszerződések szerkesztésével, megkötésükben való közreműködéssel.