A családjog privát szférát érintő jellegéből is fakadóan célunk, hogy a felek mindennapjait érintő kérdésekben lehetőség szerint ne a bíróság döntsön, hanem maguk az érintettek. Ennek megfelelően minden esetben, ahol látunk rá reális esélyt, törekszünk a peren kívüli megállapodások elősegítésére.

 

A házasságok, élettársi kapcsolatok felbontásának járulékos kérdései közül talán a legtöbb vita a gyermek elhelyezésével, a külön élő szülő kapcsolattartásával, illetve a közös vagyon megosztásával kapcsolatban merül fel. Ügyvédi irodáink praxisában is ezzel találkozunk a leggyakrabban. Tudjuk azonban, hogy e körben az ügyvédi közreműködés nem feltétlenül elég, a mindkét fél érdekét megnyugtatóan figyelembe vevő megállapodások megkötéséhez rendkívül fontos, hogy alapkérdések eldöntéséhez (pl. az ingó/ingatlan vagyontárgyak, társasági részesedések értékének meghatározásához) szükség szerint harmadik szakértő személy (pl. értékbecslő/vagyonkezelésben jártas szakember) bevonására is sor kerüljön.