Tipikusan azon ügyekben fordulunk a strasbourgi bírói fórumhoz, amelyekben az ügyfelek méltatlanul hosszú, indokolatlanul elhúzódó eljárásokban jutnak el ügyük jogerõs lezárásáig. Tapasztalatunk, hogy sok esetben az eljárás elhzódása szoros összefüggésben van azzal, hogy a hatóságok a hatékony megoldás helyett inkább az ügy más hatósághoz történõ áttételével próbálnak megszabadulni az eléjük kerülõ ügyektõl. Erre a szemléletre gyakran az alkalmazandó jogszabályok nem egyértelmû szövegezése (azaz az alkalmazandó szabályok rossz minõsége) is nagyban ráerõsít. 


A fair, tisztességes eljárás követelményének számon kérésén túl minden, az Egyezményben garantált emberi jog érvényesülésében segítséget nyújtunk, így jellemzõen a szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog, a gondolat-, lelekiismeret-, véleménynyilvánítás szabsdságának, a hatékony jogorvoslathoz való jognak, a diszkrimináció tilalomnak a megsértése esetén.