M&A tranzakciók (vállalatfelvásárlás, egyesülés) körében igény szerinti mélységben és részletességgel jogi átvilágítást végzünk, partner iroda bevonása mellett vállalat összefonódások versenyjogi aspektusait vizsgáljuk.

 

A jogszabályi környezetnek és az alkalmazott technológiának köszönhetően a cégalapítások, változásbejegyzések bejegyzése során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az eljárás költséghatékony legyen és a lehető legrövidebb ideig tartson (ideális esetben a változás elhatározásának napján megtörténjen).