Nemzetközi és hazai tulajdonos háttérrel rendelkező céges ügyfeleink számára állandó megbízás keretében jogi tanácsadást elsősorban a következő területeken nyújtunk:

- ingatlanjog (adásvétel, bérlet, hitel, kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanok jogi státuszának értékelése, stb.);

- társasági jog;

- munkajog;

- követeléskezelés, -érvényesítés;

- kereskedelmi jogi támogatás (szerződési feltételek kidolgozása, szerződésszegés következményeinek érvényesítése, fogyasztóvédelem, stb.);

- IT, outsourcing tevékenységek jogi támogatása;

- adatvédelem;

- csőd- és felszámolási jog;

- versenyhivatal előtti képviselet;

- kártérítési jog;

- peres, peren kívüli képviselet;

- gazdasági büntetőjog.