Vì luật gia đình ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự riêng tư, mục tiêu của chúng tôi là chính các bên tham gia chứ không phải tòa án là người quyết định đối với các vấn đề ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của họ. Theo đó, trong tất cả các trường hợp có thể, chúng tôi cố gắng đạt được các thỏa thuận bên ngoài tòa án giữa các bên.

 

Trong số các vấn đề liên quan đến li dị hay chia tay (trong trường hợp là bạn đời), các tranh chấp lớn nhất là quyền nuôi con, việc chu cấp và thăm con đối với bên không nuôi con và việc phân chia tài sản chung. Đây cũng là các vấn đề chúng tôi gặp nhiều nhất trong quá trình làm việc. Đồng thời, chúng tôi cũng rất lưu tâm đến thực tế là trong các vụ việc dạng này, sự tham gia của riêng luật sư là không đủ. Nhằm đạt được các thỏa thuận có thể bảo đảm được quyền lợi của cả hai bên, nhiều trường hợp rất cần có sự tham gia của một chuyên gia (ví dụ: chuyên viên định giá hoặc người có kiến thức về định giá tài sản) để đưa ra các ý kiến khách quan và chuyên môn về các vấn đề cơ bản (như định giá bất động sản, các tài sản có giá trị khác, cổ phiếu).