Nội dung trang web là độc quyền đối với các thông tin phục vụ cho việc cung cấp cái nhìn chung về các hoạt động chuyên ngành của các văn phòng luật thành lập nên trang web này, và để chào đón các khách hàng tiềm năng. Nội dung của trang web không được coi như một lời đề nghị hoặc chấp nhận đề nghị cũng như các điều khoản hợp đồng. Do đó, nó không ràng buộc trách nhiệm đối với các văn phòng luật. Không có một sự trao đổi thông tin nào trên trang web này có thể được coi là lời khuyên pháp lý. Những tư vấn pháp lý chỉ có thể nhận được bằng cách gặp mặt trực tiếp, nếu như đã có hẹn trước.

 

Chủ sở hữu trang web này luôn cố gắng để liên tục cập nhật nội dung trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin luôn luôn và trong mọi trường hợp là mới nhất, và với lý do này, sẽ loại trừ trách nhiệm đối với các thông tin sai hoặc không chính xác. Trách nhiệm này chỉ có thể được giả định trong các trường hợp cụ thể, trong quá trình tư vấn pháp lý trực tiếp.

 

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của trang web vào bất cứ thời điểm nào.